Kanunçylyk

Döwlet kanunlarynyň pudaklarynda jemgyýetçilik gatnaşyklarynyň kadalar bilen düzgünleşdirilýän bölümi bar hukuklary. Gümrük kanuny çylşyrymly sosial gatnaşykdyr gümrük işleriniň barşynda ýüze çykýan görnüşler. Gümrük jemgyýetçilik gatnaşyklaryna öz gezeginde kanuny gatnaşyk diýilýär gümrük kanuny düşünjesini emele getirýär.

Gümrükdäki gatnaşyklaryň esasy ileri tutulýan harytlaryň hereket etmegi serhet çäkleri, resmileşdirmek, gümrük paçlaryny tölemek. Hukuk gatnaşyklary gümrükhana:

  • gümrük işlerini alyp barmak;
  • harytlaryň we serişdeleriň daşary ýurda hereketi;
  • gümrük paçlaryny ýygnamak;
  • gümrük resminamalary;
  • eksport edilen ýüklere baha bermek;
Кодекс с изменениями RU
Кодекс с изменениями TM